ul#list-nav { list-style:none; margin:20px; padding:0; width:525px } ul#list-nav li { display:inline } ul#list-nav li a { text-decoration:none; padding:5px 0; width:100px; background:#FF0099; color:#eee; float:left; text-align:center; border-left:1px solid #fff; -moz-border-radius: 5px; } ul#list-nav li a:hover { background:#FF6699; color:#000 -moz-border-radius: 5px; }
BAJET SURPLUS NEGERI PAHANG KALI KE 12 DALAM TEMPOH 21 TAHUN | Travelog Kehidupan Abadi Romeo

Tuesday, 16 December 2014

BAJET SURPLUS NEGERI PAHANG KALI KE 12 DALAM TEMPOH 21 TAHUNNegeri Pahang mencatatkan Bajet Surplus kali ke 12 dalam tempoh 21 tahun semenjak tahun 1992 hingga 2013.Y.A.B Dato'Seri DiRaja Adnan Hj Yaakob Menteri Besar Pahang ketika membentangkan Bajet 2015 di Sidang Dewan Undangan Negeri Pahang Kali Ke 3 Penggal ke 2 yang ke 13 berkata ini menunjukkan Kerajaan Negeri sentiasa berhemah dalam menguruskan perbelanjaan Negeri.Lebihan atau 'surplus' sebanyak 6.58 juta pada Bajet 2015 berdasarkan kutipan hasil sebanyak RM879 juta manakala Bajet untuk mengurus dan Pembangunan berjumlah RM872.47 juta pada tahun 2015.

Fokus utama Kerajaan Negeri Pahang melalui Bajet 2015 menjurus kepada keseimbangan  diantara "capital ekonomi" dan "people economy" selain mengurangkan defisit fiskal merangkumi tiga perkara iaitu :-
 1. Memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempertingkatkan daya saing Negeri                                                      
 2. Mensejahterakan rakyat serta memperkasakan Agenda Bumiputera                                                                                     
 3. Mengukuhkan Pembangunan Modal Insan dengan mengukuhkan pendidikan.
INTIPATI BAJET 2015 NEGERI PAHANG

 • Pada tahun 2013 RM7.76 bilion pelaburan diluluskan memberikan peluang pekerjaan kepada 7,000 orang.
 • pada tahun 2014 KDNK Negeri diunjurkan mencapai RM 26.759 bilion dengan pertumbuhan ekonomi 5.5% .
 • pendapatan perkapita 2014 penduduk mencecah RM 26,750 dengan kadar peningkatan 1.8% berbanding tahun 2013.
 • pendapatan purata isis rumah diunjurkan naik kepada RM4,100 pada tahun 2014 menngkat 4% berbanding tahun 2013.
 • kadar kemiskinan(miskin tegar) menurun kepada 0.15%
 • kadar pengangguran berjaya dikurangkan kepada 2.5% tahun 2014 berbanding 2.6% tahun 2013.Bilangan tenaga kerja bertambah sebanyak 4.6%
 • sektor perkhidmatan menyumbang 51% iaitu sebanyak RM 16,632 juta kepada KDNK Negeri.
 • Rolling Plan keempat sebanyak 203 projek dengan nilai pelaburan 12 bilion telah diluluskan.
 • Bajet 2015 diperuntkkan sejumlah RM 872.42 untuk Belanja Mengurus dan Pembangunan.Peruntukan Bajet terdiri daripada RM 687.33juta meliputi Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Anggaran Program Pembangunan berjumlah RM 185.09 yang mana  RM90.09 juta adalah Sumber Negeri manakala RM95.00juta dari pijaman Kerajaan Persekutuan.
 • Anggaran Kutipan Hasl sebnyak RM879juta diperolehi dari hasil Tanah dan Galian RM371 juta,Hasil Perhutanan berjumlah RM 98 juta manakala pemberian Geran daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah RM165 juta dan RM165 juta dari lain-lain hasil.
 • Taman Perindustrian Malaysia-China Kuantan (MCKIP) berjaya menarik pelaburan bernilai  RM10.5 bilion yang mewujudkan 8,500 peluang pekerjaan.
 • RM945.5 juta diperuntukkan untuk sistem Bekalan air bagi meningkatkan mutu perkhidmatan air dengan sasaran 98% liputan diseluruh Negeri Pahang.Peuntukan RM242.45 juta melibatkan 13 projek dengan 60 pakej kontrak bagi kerja-kerja pembinaan loji rawatan air baru,pembinaan tangki simpanan air,pemasangan paip serta menaiktaraf sistem sedia ada.
 • Keutamaan Kerajaan  Negeri kepada rangkaian jalanraya pedalaman menghubungkaan Kuala Lipis ke Cameroon Highland dan dari Jerantut ke Sg Lembing.Kerajaan persekutuan telah meluluskan peruntukkan sebanyak RM 2 juta bagi kerja ukur dari Sg Lembing ke Jerantut dan perlaksanaan dijangka pada Rancangan Malaysia ke 11.
 • Industri perikanan negeri Pahang bernilai RM 1.28 bilion melalui pendaratan ikan laut sebanyak 110,594 tan metrik menjadikan Negeri Pahang penyumbang kedua pendaratan ikan laut di Malaysia.
 • Industri pelancungan menjana pendapatan  RM 7.08 bilion pada tahun 2013 dengan jumlah kedatangan pelancung kedua tertinggi di Malaysia selepas Kuala Lumpur iaitu seramai 10.6 juta kemasukan pelancung.
 • Sasaran Kerajaan Negeri menyediakan sebanyak 15,000 buah rumah mampu milik dalam tempoh 5 tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2018.Sehingga kini lebih 17,000 unit buah telah mendapat kelulusan dan perlaksanaan.
 • Kerajaan Persekutuan telah meluluskan perlaksanaan 1,400 unit dibawah program Perumahan Rakyat DiMiliki(PPRM) dan Rumah Idaman pada tahun 2015 di beberapa lokasi seperti Kuantan,Cameroon Highland,Jerantut,Bentong,Maran dan Lipis.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...